Przez całe życie człowiek ma styczność z różnorodnymi dźwiękami. Jedne brzmią dla niego przyjemnie i kojąco, drugie mogą spowodować nieprzyjemne odczucia. Tak czy i inaczej dźwięki wywierają wpływ na istotę ludzką, kształtują wyobraźnię muzyczną, tym bardziej, jeśli we wczesnym etapie rozwoju, wyposaży się młodego człowieka w niezbędne umiejętności, wiedzę i nawyki słuchowe.

Jak powiedział William Shakespeare „Nieszczęśliwy człowiek, który nie ma w sobie muzyki lub którego nie wzrusza harmonia pięknych akordów”. Słuchanie muzyki rozwija wrażliwość zmysłów, rozbudza wyobraźnię człowieka i dlatego jest przydatne i istotne w rozwoju młodego człowieka.

W związku z tym Akademia Przedszkolaka, na środowych zajęciach umuzykalniających, gościła Julię Sorokę z klasy IV i Ignacego Pieszkę z klasy I, uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, którzy już grają na skrzypcach.

Nasi goście w przystępny sposób przedstawili swoje instrumenty, zademonstrowali technikę grania, pokazali różnicę między dźwiękami wysokimi a niskimi, zagrali w tempie szybkim i wolnym. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach, a ich zwieńczeniem była praca plastyczna ze skrzypcami w roli głównej.