Dnia 10 listopada 2017 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie uczcili 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczestnicząc w Szkolnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej, ponieważ to właśnie pieśni patriotyczne towarzyszyły naszym przodkom w ważnych historycznie czasach.

Festiwal odbył się w kategorii „młodsi”- uczniowie z klas II-IV SP oraz  w kategorii „starsi” – uczniowie z klas V-VII SP i II-III Gim. Uczniowie byli ubrani na galowo i mieli różne symbole biało-czerwone: flagi i kotyliony. Każdy nauczyciel otrzymał w tym dniu od uczniów biało-czerwony kotylion.

Apel prowadziły gimnazjalistki - Wioletta Kardynał i Zuzanna Kawiak. Na początku wprowadzono poczet sztandarowy szkoły i uroczyście odśpiewano  wszystkie zwrotki hymnu Polski. Następnie prowadzące przedstawiły krótki rys historyczny obchodów 11 listopada jako Święta Niepodległości. Nawiązały też do ważnych słów dla każdego Polaka:  „Ojczyzna, Patriota, Patriotyzm”. Zwróciły też uwagę na to, że to młode pokolenie uczy się dzisiaj tych wartości w domu i w szkole, a za kilka lat będzie  wdrażać je w życie. Dawniej, każde polskie dziecko znało wiersz Tadeusz Bełzy „Kto ty jesteś? ” - ten wiersz usłyszeliśmy w wykonaniu klasy Ia SP.

Następnie przystąpiono do wysłuchania pieśni i piosenek przygotowanych przez uczniów.

Kategoria „młodsi”:

4a - Przybyli ułani
3a – Szara piechota
4b - Wojenko, wojenko...
2a - Ojczyzno ma ...
3b –Piosenka Małego Patrioty

Kategoria „starsi”:

5a  - Rota
3a Gim. - Przybyli ułani
7a  – O mój rozmarynie
6a – My, pierwsza brygada
2a Gim. – Szara piechota

Następnie odbyło się głosowanie na pieśń, która najbardziej się podobała. Głosowali uczniowie z Samorządów Klasowych:

Kategoria „młodsi”:

I miejsce - klasa 2a
II miejsce - klasa 4a
III miejsce – klasa 3b

Kategoria „ starsi ”:

I miejsce - klasa 5
II miejsce - klasa 3a Gim.
III miejsce - klasa 2a Gim.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz. Podziękowała wszystkim uczniom i wychowawcom za wzorowe przygotowanie się do śpiewania pieśni patriotycznych oraz przypomniała o polskich symbolach narodowych i ich znaczeniu.