W dniu 25.10.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia.

Do tej uroczystości pierwszoklasiści przygotowywali się od pierwszych dni września. Poznawały swoje prawa i obowiązki oraz zapoznawały się z zasadami panującymi w szkole. W tym wyjątkowym dniu najmłodsi uczniowie jaroszowskiej szkoły  wyglądali bardzo uroczyście.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Gości przez dyrektor szkoły - Beatę Jankiewicz. Wśród zaproszonych Gości byli: pani Anna Góralska – zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, ksiądz Marek Krysiak – proboszcza Parafii w Jaroszowie, radna pani Krystyna Lewicka oraz dumni rodzice uczniów klasy I.

Część artystyczna, którą przygotowały pierwszaki wraz z wychowawczynią – Dominiką Pieszko, zachwyciła wszystkich zebranych. Dzieci zaprezentowały wiedzę i umiejętności, które zdobyły w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem tańczyli, śpiewali, grali na instrumentach oraz recytowali wiersze. To był ich egzamin, który zdali na szóstkę. W występie wzięli również udzał uczniowie z klasy IV b, którzy wcielili się w role: króla (Aleksander Kowalski), królowej (Julia Soroka), damy dworu (Julia Hamernik) oraz rycerza (Dariusz Liszcz).

Po części artystycznej, nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I, którego zgodnie z tradycją szkoły dokonała dyrektor Beata Jankiewicz. Każdy nowy uczeń składał również odcisk palca w Akcie Pasowania. Uroczyste ślubowanie składali także Rodzice pierwszaków. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i upominków. Zaproszeni Goście, w tym ważnym dla dzieci dniu, składali pierwszakom gorące gratulacje oraz życzyli sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Swoje słowo do dyrekcji, wychowawcy oraz uczniów skierowała także przedstawicielka Rady Rodziców klasy I. Każdy nowoprzyjęty w poczet uczniowskiej braci uczeń klasy I otrzymał słodkie upominki od zaproszonych Gości, a pani dyrektor wręczyła nowym uczniom zestaw klocków edukacyjnych, liczydła oraz dla ich bezpieczeństwa - odblaskowe gadżety.

Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, a na pierwszaków czekał już poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszoklasisty.

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.