Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, we współpracy z Rada Sołecką i Strzegomskim Centrum Kultury, w niedzielne popołudnie - 11.06.2017 r. zorganizowali X FESTYN RODZINNY „Mama, Tata i Ja”.

Dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz dokonała uroczystego otwarcia festynu. Wśród licznie zaproszonych Gości byli: Burmistrz Strzegomia – p. Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza – p. Wiesław Witkowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – p. Tomasz Marczak, Radni Gminy Strzegom: p. Krystyna Lewicka, p. Zbigniew Miłek, p. Paweł Rudnicki, p. Andrzej Szczepanik, p. Roman Asynger, naczelnik Wydziału Kultury UM w Strzegomiu – Wioletta Urban – Smagłowska, dyrektor SCK - p. Bożena Bojanowska – Czuk, p. Andrzej Sukta ze Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach - p. Elżbieta Krzan, dyrektorzy placówek oświatowych oraz liczni Goście – Przyjaciele Szkoły.

W tym roku z okazji Jubileuszu X – lecia, dzięki panu Burmistrzowi i Wydziałowi Kultury pojawiła się gwiazda wieczoru – Zespół Pieśni i Tańca „Barwinok” z Ukrainy.

Pogoda, jak zwykle, nie zawiodła organizatorów tej plenerowej imprezy. Program artystyczny wypełniły jak zawsze występy uczniów – od przedszkola do gimnazjum. Pokaz swoich umiejętności przygotowali niezawodni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie.

Organizatorzy zadbali o atrakcje dla uczestników imprezy, szczególnie dla dzieci: dmuchane ślizgawki, malowanie twarzy, stoiska ze słodkościami, konkurs plastyczny z nagrodami w „Galerii Małych Artystów” oraz sportowy tor przeszkód.

W organizację festynu włączyło się wielu sponsorów, ofiarodawców i darczyńców.  Po raz pierwszy w tym roku, z okazji jubileuszu, organizatorzy przygotowali 10 rowerów, które można było wygrać w Loterii Fantowej. Zainteresowanie było tak wielkie, że losy sprzedano w dwie godziny, co jest rekordem tej imprezy.

Głównymi fundatorami nagród byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, „Eneris” Ekologiczne Centrum Utylizacji w Rusku oraz p. Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł RP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tak ważnego integrującego środowisko przedsięwzięcia: rodzicom, nauczycielom, pracownikom ZSP, sponsorom, darczyńcom i uczniom.

SPONSORZY:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU WSI JAROSZÓW I RUSKO

ENERIS EKOLOGICZNE CENTRUM UTYLIZACJI w Rusku

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Świebodzicach

WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Strzegomiu

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „Morwa Biała” w Jaroszowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Jaroszowie

JAROMIKS SP. Z O.O.

„PRZY BIESIADNYM STOLE” PBS Zakład Produkcji Spożywczej w Jaroszowie

Sołectwo wsi Jaroszów

Sołtys wsi  Bartoszówek

Sołtys wsi  Rusko

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Strzegomiu

STOWARZYSZENIE „Razem Dla Jaroszowa”

ARYSTA Strzegom SP Z O.O.  FSB

PIEKARSTWO Świny  Krystian Chycki

Zbigniew Miłek Radny Gminy Strzegom

Krystyna Lewicka Radna Gminy Strzegom

Monika Kozłowska Radna Gminy Strzegom

Krzysztof Kowalczyk

Zbigniew  Madej

Józef Lech

Janusz Sypko

Józef Sypko

Ryszard Ścigajło

Bogusława i Ireneusz Dzieniszewscy

Marzena i Adam Mozgała

Bogdan Biros

Klaudia i Mateusz Świątek

Beata i Roman Michałowscy

Lucyna Miłek

Maria Kierko

Maciej Liszka

Urszula i Józef Łata

P.H.U. KUYAT Małgorzata Kujat

PHU EWAN Roman Kłyszyński

INTECH Irena i Józef Słomiany

ELTRIM S.C.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o., S.k.

USŁUGI MARKETINGOWE Agnieszka Sobczak

FIRMA SZKOLENIOWO - DORADCZA Anna Szywała,

Edward Szywała

PW ANDER Henryk Wodzicki

PHU ERGO

Przemysław i Damian Bielak

BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział w Jaworze

PKO Bank Polski

WIADOMOŚCI ŚWIDNICKIE

INTERMARCHE  Dorota Jacek Trajder

KASA UNII LUBELSKIEJ SKOK

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Szlakiem Granitu"

PPH PIEKARNIA JUTRZENKA w Żarowie

COLGATE PALMOLIVE MANUFACTURING

JOLANTA WROŃSKA Fryzjerstwo Jaroszów

BOGDAN KOPACZ Zakład Usług Budowlano- Instalacyjnych  w Strzegomiu

FRANCO - TECH P.P.H.U. Franciszek Angrys

JARO S.A. Adam Beza

JAROMECH  Jacek Zatryb

PZU S.A. Wioletta Wysoczańska

ZAKŁADY PAPIERNICZE S.A. w Strzegomiu

Sołectwo Żółkiewka – Monika Róg

Sołectwo Lusina

Sołectwo Tomkowice - Andrzej Szczepanik

PHU  BROKER Grażyna Dyrda & Leszek Traczyk

JMT ALERT Mariusz Godlewski

AGENT Ochrona Osób i Mienia

JKB S.J.J. - Kielar, J. Pałac, B. Wiącek

MARIA GAJECKA - skład opału i materiałów budowlanych. Usługi transportowo - rozładunkowe

MICHAŁ NOWAK - Marble & Quartzite

GRUPA PIEPRZYK

Jerzy Rodkiewicz

ICE – FULL Krzysztof Wysocki ze Swidnicy

LECHTOM - HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK  Tomasz Sikociński ze Swidnicy