W dniu 30 maja 2017 roku, odpowiadając na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu oraz dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej k. Rzeszowa, przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie uczestniczyli w poświęconej naszej patronce konferencji naukowej pod hasłem: „Tylko miłość zwycięża świat. W stulecie Objawień Fatimskich”.

To wspaniałe świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Marcina w Błażowej, w którym w roku 1921 została ochrzczona Anna Jenke. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, zaś homilię wygłosił ks. dr Waldemar Janik - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Rzeszowie, który przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia prof. Anny.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli do szkolnej hali sportowej, w której miała miejsce dalsza część uroczystości poświęcona naszej patronce. Podczas konferencji naukowej zostały wygłoszone cztery wykłady w następującej kolejności: ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz wygłosił wykład na temat: „To wszystko: nic – jedno ważne, służyć Bogu jak On chce i budzić Boga w sercach”, pani Teresa Kaniowska z WRS ORE (przy MEN) wykład nt. „Chcę pragnąć tylko gwiazd”, pan dr Tomasz Dziurla zaprezentował wykład nt. „Wszystko zrobię, by młode pokolenie było piękne, radosne i czyste”, zaś ks. prałat Marian Bocho wygłosił wykład nt. „Wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża, przyjdzie ratunek dla świata”. Wszystkie tytuły powyższych wykładów były zainspirowane słowami zaczerpniętymi ze spuścizny Sługi Bożej Anny Jenke. Po konferencyjnych wykładach uczniowie z MSP im. Anny Jenke z Sanoka zaprezentowali bardzo wartościowy i przejmujący program artystyczny w formie recitalu.

W konferencji uczestniczyli m. in.: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, siostra dr Bernadetta Lipian - postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Anny Jenke, licznie zgromadzeni księża i siostry zakonne związani z życiem i działalnością Anny Jenke, parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Towarzystw Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu i w Świdnicy (z panią Edwardą Mikułą na czele), przedstawiciele wszystkich szkół i krajowych placówek wychowawczych noszących imię Anny Jenke, młodzież i dzieci z gminy Błażowa.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice gimnazjum - Wioletta Kardynał i Wiktoria Łobodziec, a opiekę nad nimi sprawował pan Tomasz Dziurla.

Podczas tego wspaniałego wydarzenia wielokrotnie podkreślano wyjątkowe walory wychowawcze oraz mistrzowski kunszt pracy Anny Jenke oraz ważną rolę, jaką odegrała w jej codziennym życiu modlitwa, głęboka wiara i szczególne umiłowanie Jezusa Chrystusa.

{gallery}galeria/2016_17/blazowa{gallery}