Dzień 24 maja 2017 roku na kartach historii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie ma swoje szczególne miejsce. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania Krzyża Sybiru Sztandarowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Jerzy Orabczuk – prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu, kronikarz i członek zarządu Koła - pan Stanisław Kaliciak, pan Eugeniusz Kuszke – sekretarz generalny Głównego Zarządu Związku Sybiraków w Warszawie, pan Wiesław Witkowski – zastępca burmistrza Strzegomia,  pani Krystyna Lewicka i pan Zbigniew Miłek – radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, pan Zbigniew Kołodziej – sołtys Jaroszowa.

Szanownych gości serdecznie przywitała pani dyrektor Beata Jankiewicz, która w pięknych słowach opowiedziała o Sybirakach, o ich losach, o ludziach, którzy pamiętali o Ojczyźnie tysiące kilometrów od niej.

Następnie, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Łobodziec zaprosiła zebranych do wysłuchania uroczystej akademii przygotowanej przez nauczycielki - Agnieszkę Nowacką i Małgorzatę Januś. Wiele trudnych słów popłynęło ze sceny, wzruszających do łez, godnych zastanowienia się nie tylko nad losem Sybiraka, ale także nad swoim miejscem w Ojczyźnie. Wiersze o lęku i bezsilności, o głodzie, tęsknocie i  płaczących matkach, o samotnych mogiłach na bezkresnym stepie a także o Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie z przejęciem recytowali uczniowie: Wioletta Kardynał, Cezary Stępień,  Bartosz Głód, Zuzanna Kawiak, Zofia Malinowska, Emilia Henike, Aleksandra Wnęk, Aleksandra Kardynał, Wiktoria Świątoniewska, Malwina Dzieniszewska, Adrianna Dubielczyk i Hanna Peszek. Zasłuchani w słowa piosenki do filmu „Syberiada” w wykonaniu Zofii Malinowskiej, zebrani obejrzeli prezentacje multimedialną o Syberii i  Sybirakach. Powagę chwili podkreślała pełna symboli dekoracja sceny i sali gimnastycznej, nad którą pracowała nauczycielka - Dorota Mielcarek.

Najważniejszą częścią uroczystości było nadanie Krzyża Sybiru Sztandarowi Publicznej Szkoły Podstawowej. Aktu nadania w imieniu pana Jerzego Orabczuka dokonał pan Eugeniusz Kuszke. Honorową Odznakę Sybiraka otrzymał natomiast zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem przez panią dyrektor dyplomów i nagród w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Los Sybiraka”:

I miejsce - Michał Puto

II miejsce - Zuzanna Kawiak

III – Hanna Peszek,

wyróżnienia - Diana Rogalska i Julia Kowalczyk.

Udział w akademii to oczywiście i lekcja historii, i języka polskiego, to lekcja, o której jej uczestnicy będą pamiętali jeszcze długo. Pięknym jej podsumowaniem niech będą słowa jednego z wierszy:

„Nie odchodźcie jeszcze! Pokolenie Kolumbów,(…)

Nie odchodźcie, proszę!

Nie wolno wam odejść przedwcześnie!

Do póki Młody Las nie zapuści głęboko korzeni

w polską ziemię.

Do póki jej nie pokocha jak Słowacki, Mickiewicz,

Jak Sucharski, Hubalczycy,

Jak Akowcy i Szare Szeregi,

Jak Cię kochać ziemio polska... mowo polska...”