Dnia 25 kwietnia 2017 w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się  gala wręczenia nagród w I Strzegomskim Konkursie Poetyckim „Za moimi oknami” pod honorowym patronatem Burmistrza Strzegomia – pana Zbigniewa Suchyty.

Organizatorami imprezy było Strzegomskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół w Strzegomiu. Przewodniczącym Jury konkursowego był znany pisarz, poeta, eseista oraz krytyk literacki z ponad 35-letnim dorobkiem artystycznym – pan Zbigniew Kresowaty. W Jury zasiadły również: dyrektor SCK – pani Bożena Bojanowska-Czuk, sekretarz gminy – pani Iwona Zabawa oraz strzegomska poetka i lektorka języka niemieckiego – pani Laura Rychlik.

Twórczość poetycka uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie została zauważona przez Jury, bo II miejsce za  wiersz „Ścieżkami” zdobył uczeń klasy II  gimnazjum Bartosz Głód. Natomiast Sebastian Bohonos, również z klasy II gimnazjum, za „Sonet I” z cyklu sonetów „Głębia myśli” otrzymał wyróżnienie za szczególne wrażenie artystyczne oraz zastosowane środki wyrazu.

Swoje prace na konkurs zgłosiły także uczennice gimnazjum: Aleksandra Perec, Zofia Malinowska i Klaudia Goldian.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowała nauczycielka Małgorzata Januś, która była także opiekunem merytorycznym nagrodzonych uczniów.