5 kroków do mojego sukcesu” – tak brzmiało konkursowe hasło, do którego uczennice Wiktoria Łobodziec i Aleksandra Kardynał z kl. III gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie wykonały swoje prace plastyczne. We wtorek – 31.01.2017 r. – wzięły udział w gali podczas, której odebrały bardzo cenne nagrody.

Organizatorem konkursu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP,  pośrednikiem natomiast było Młodzieżowe Centrum Kariery ze Strzegomia reprezentowanego przez p. Małgorzatę Jaskórzyńską.

Sukces dziewcząt jest niesamowity - Wiktoria Łobodziec zajęła II miejsce, natomiast Aleksandra Kardynał została wyróżniona. Tematyka konkursu miała zawierać elementy z zakresu doradztwa zawodowego. Ocenie podlegały następujące elementy: zrozumienie tematu, pomysłowość i oryginalność wykonania, nowatorskie i interesujące formy realizacji, ciekawe rozwiązania techniczne, kompozycja plastyczna oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczennice zgłosiła do konkursu pedagog - Sylwia Chrut-Rudnicka, która systematyczne prowadzi doradztwo zawodowe w szkole. Zaowocowała wiedza, którą uczennice utrwalają podczas warsztatów zawodoznawczych.