baner3.jpg

Od 3  do 17 kwietnia 2020 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przyjęcie pozostałych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

Pliki do pobrania:

Wniosek przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie

Oświadczenia rodziców

Zarządzenie Burmistrza Strzegomia

Załącznik do zarządzenia

Uchwała Rady Miejskiej

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie