baner4.jpg

Od 2  do 20 marca 2020 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.  Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola (oddziału przedszkolnego) lub jeżeli rodzic chciałby zmienić przedszkole, do którego  uczęszcza dziecko.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 21 lutego do 2 marca 2020 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym).

Wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria przyjęć do przedszkoli od 3 lutego 2020 r.  można pobrać z poniższej strony lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie

Oświadczenia rodziców

Zarządzenie Burmistrza Strzegomia

Załącznik do zarządzenia

Uchwała Rady Miejskiej

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie