W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie z klas czwartych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie z wielką radością przystąpili do przyrodniczego projektu edukacyjnego.

Dla uczniów to pierwszy rok pracy metodą eksperymentu w ramach dodatkowych zajęć projektowych. Udział w zajęciach rozwijających kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych sprawia im wiele radości. Uczestniczą w nich z wielkim zapałem, systematycznie przychodząc na zajęcia. Korzystali już ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. Uczniowie pracowali z zastosowaniem mikroskopów, uczyli się prowadzić obserwacje oraz wykonywać samodzielnie preparaty. Przydatne w zajęciach okazały się również laptopy dostępne w szkole. Dzięki nim uczniowie rozwiązywali interaktywne zadania w tematach zaplanowanych dla tej grupy wiekowej.

Uczniowie chętnie pracują w grupach. Wielką inicjatywą i zaangażowaniem wykazali się podczas zagadnień związanych ze zmianami stanów skupienia wody. Dzięki pracy w grupie lepiej zrozumieli zjawisko krążenia wody w przyrodzie.