W czwartek - 18 maja 2017 r. - najlepsi recytatorzy edukacji wczesnoszkolnej  spotkali się w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie na XII Gminnym Konkursie Recytatorskim.

W imieniu organizatorów, Gości powitała dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz.

W konkursie wzięło udział 22 uczniów klas I-III SP reprezentujących 8 szkół z gminy Strzegom. Każdy uczestnik recytował jeden, dowolny, dostosowany do wieku  wiersz.

Uczestników oceniało jury w składzie: Katarzyna Wójcik – dyrektor Biblioteki Publicznej w Strzegomiu oraz emerytowane nauczycielki szkoły w Jaroszowie - p. Maria Kierko i p. Janina Miziołek.

Przy ocenie kierowano się następującymi  kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze  przygotowani, jednak jury musiało wybrać  najlepszych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce         Anna Śmierciak –  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanowicach

II miejsce       Lili Krzyżanowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu

III miejsce      Łucja Kołodziej - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaroszowie

wyróżnienie  Joanna Zawiła – Zespół Szkół w Goczałkowie

wyróżnienie  Natasza Regińska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu

W przerwie, podczas obrad jury, zaproszono dzieci na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców dzieci z Jaroszowa, a uczniowie z klas drugich zaprezentowali się w przygotowanych układach choreograficznych.

Laureaci konkursu nagrodzeni zostali książkami, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Sponsorami nagród była Rada Rodziców ZSP w Jaroszowie. Organizatorkami konkursu były nauczycielki - Elżbieta Szczepanik i Anna Madej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.